Maison

T +49 (0) 69. 97 84 33 30
MO - FR: 09:00 - 17:00 Uhr

RUIMTE AKOESTIEK METINGEN

Het geheel zien, horen en verstaan

De akoestische eigenschappen van een ruimte en het gebruik ervan bepalen in grote mate en invloed hebben op het welzijn, de communicatie, de creatieve uitwisseling van ideeën en de concentratie van de werknemers.

Geluidsdrukniveau, nagalmtijd en spraakverstaanbaarheid zijn de parameters die worden gevisualiseerd door akoestische metingen. Als specialist voor de ruimte akoestische oplossingen bieden wij akoestische metingen volgens DIN 18041 en DIN 3382.

Ons opgeleid personeel voeren de metingen uit en stellen een gedetailleerd rapport van de resultaten voor.

OP BASIS VAN METINGEN ONTWIKKELEN WE SAMEN MET U AKOESTIEK OPLOSSINGEN

Onze diensten:

Meting van het geluidsdrukniveau

Nagalmtijd meting

Het meten van de spraakverstaanbaarheid

Het geluidsdrukniveau

Geluiden uit geluidsgolven als gevolg van trillingen, verspreiden door de lucht. De sterkte van het geluid – het volume – kan worden gemeten. De gemeten hoeveelheid geluidsdrukniveau wordt gemeten in decibels (dB). De decibel schaal is logaritmische opgebouwd, waardoor het mogelijk is de geluids­inten­si­teit van de relatieve waarde 1 (gehoor­drempel) te detecteren tot de waarde van 10 biljoen (pijndrempel). In waarden van 0 tot 130 dB. Wordt het ruisniveau dienovereenkomstig verhoogd met 10 dB, dan komt dit overeen met een tienvoudige toename van geluids­inten­siteit.

Geluid gebeurtenissen nemen de kleinste drukvariatie in de atmosferische druk waar; Deze trilling worden waargenomen door het oor. Het menselijk oor heeft tussen gehoordrempel en pijndrempel een ver­ras­send grote marge bij de uitoefening van ge­luids­druk.

Maar hoe meer geluid, hoe meer mensen het ver­velend vinden. Lawaai kan als het gehele geluid spectrum worden omschreven welk het menselijk welzijn beïnvloeden.

De term ruis is subjectief, uit meteorologische grond alleen het fysiek te horen geluid. Sterk en altijd aan­we­zige ruis kunnen de efficiëntie sterk beïn­vloe­den en kan je ziek maken.

De nagalmtijd

Het belangrijkste criterium voor de beoordeling van de kwaliteit van de akoestiek van een ruimte is de na­galm tijd. De nagalm tijd is een maat voor hoe snel het geluid wegsterft in een bepaalde ruimte. Meer in het bijzonder is de tijd (in seconden) die is verstreken vanaf het einde van een geluid puls, om het ruis niveau is verminderd met 60 dB. Het is direct af­han­ke­lijk van de grootte van de kamer en de geo­metrie van de geluid absorberende eigen­schappen van de ruimtelijke oppervlakten en het interieur.

Een luisteraar in een kamer krijgt dus niet alleen het directe geluid, maar veelvoud van terug geluiden, dat wil zeggen, geluid onderdelen voor enkelvoudige of meervoudige reflectie.

De reflecties worden vertraagd ten opzichte van het directe geluid en nemen af omdat ze grotere af­standen afleggen.

Een kamer met een lange nagalm tijd nemen we waar als »echo«. Het geluidsniveau in de ruimte wordt dan hoger en kunnen leiden, bijvoorbeeld in kan­toor­ruimtes, dat deze sterk verstoord worden.

Hoe sneller een geluidssignaal in de kamer afneemt, des te minder belastend het is voor mensen om ge­con­cen­treerd te werken.

Spraakverstaanbaarheid

Spraakverstaanbaarheid een duidelijk gedefinieerde term in de akoestiek en beschrijft hoe goed spraak wordt opgevat in de kamer – hetzij rechtstreeks tussen spreker en publiek, of via een elektrische ge­luids­systeem met microfoon, versterker en luid­spreker(s).

Vroeger werd spraakverstaanbaarheid gemeten door het tellen van het aantal woorden van een tekst die werd gepresenteerd door een goed articuleren spreker in elke kamer welk correct werden begrepen door het publiek.

Als bijvoorbeeld 60 procent van alle gesproken woorden werden begrepen, dan was de spraak­ver­staan­baar­heid was 60 procent, of 0,6. Deze methode leidt natuurlijk niet tot objectief re­pro­du­ceer­bare resultaten.

Een veel gebruikt meet- en berekeningsmethode vandaag, die quasi beschouwd wordt als de standaard, staat bekend als de Speech Transmission Index (Speech Transmission Index, STI). De STI houdt rekening met de verschillende ruimtelijke parameters, en verschaft een meting dat alle elementen van de spraakverstaanbaarheid in een gemakkelijk te interpreteren waarde tussen 0-1 voorstelt. In de praktijk zijn waarden tussen 0,35 (vrijwel onhoorbaar) tot 0,75 (zeer goed natuurlijk) gemeenschappelijk.

In een enigszins vereenvoudigde procedure, de STI-PA (STI PA – Public Address) meten vandaag de spraakverstaanbaarheid. Een overeenkomstig STI-PA testsignaal wordt uitgelezen uit een aggregaat of een CD en de meter evalueert het ontvangen signaal.

Heeft u een oplossing op maat nodig? Stuur ons graag een vrijblijvende aanvraag. Wij adviseren u graag.

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. By using our services, you agree to our use of cookies. Weitere Informationen

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Um unser Web-Angebot optimal zu präsentieren und zu verbessern, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Näheres dazu erfahren Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Schließen / Close